Politica EVENT JUST de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cunoastem importanta datelor dvs. si ne angajam sa protejam confidentialitatea si securitatea acestora. Va furnizam in continuare informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, in calitate de persoana vizata (utilizator al website-ului www.veritabil.ro, www.trusecriminalistice.ro, client), aplicabile pentru scopurile de mai jos.

Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal:

 • Activitati comerciale de vanzari produse si servicii administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica accesarii lectiilor online.
 • Activitati de promovare a produselor si serviciilor EVENT JUST (reclama, campanii promotionale, newslettere).
 • Activitati post-vanzare, feedback, informare privind evaluarea produselor in scopul imbunatatirea calitatii acestora;
 • In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram:

Pentru activitati comerciale de vanzari de produse si servicii, inclusiv vanzari online, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica:
– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), CNP, e-mail, data si locul nasterii, adresa IP

Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newsletter.
– nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa(domiciliu/resedinta)

Pentru activitati post-vanzare, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea serviciilor si produselor in scopul imbunatatirii calitatii acestora:
– nume si prenume, telefon, e-mail;

In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform contractelor incheiate, in acord cu dispozitiile legale.
N.B. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru realizarea activitatilor listate mai sus. Un eventual refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea de a va furniza respectivele produse si servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

 • partenerilor contractuali ai EVENT JUST sau altor companii din acelasi grup, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestora se face conform legislatiei in vigoare);
 • furnizorilor de servicii (de marketing, contabilitate, plata / bancare), inclusiv imputerniciti, asiguratori, autoritati publice, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.

N.B. Datele inregistrate de EVENT JUST nu se vand catre terti si sunt folosite exclusiv in scopul livrarii produselor si serviciilor si al imbunatatirii acestora

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a va opune prelucrarii datelor personale si de a solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii – in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept putand fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei, in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislatiei in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre event@veritabil.ro   sau o solicitare scrisa, datata si semnata la adresa postala: Bucuresti, Str. Olari nr. 7A, et. 1 sect. 2; veti primi un mesaj de confirmare ca solicitarea dumneavoastra a fost inregistrata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

Prevederi speciale legate de minori

EVENT JUST nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor si nu realizeaza activitati promotionale direct catre minori.

Minorii pot beneficia de servicii sau informatii pe site-ul EVENT JUST, decat daca solicitarea aferenta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.

N.B. Orice persoana care ne furnizeaza datele personale acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Durata prelucrarii datelor cu carcater personal

Va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Exceptie: Pentru datele  declarate in cadrul serviciului call center, durata prelucrarii datelor este de 5 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, EVENT JUST poate stoca datele cu caracter personal pe o durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai lunga de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.